Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste voimassa 20.8.2018 alkaen

Rekisterinpitäjä

SunSugaring Ky
Kalajoentie 4, 85100 Kalajoki
Y-tunnus: 2523944-8
Sähköposti: sari@sunsugaring.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Haapanen

Rekisterin nimi

SunSugaring verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräyksen käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausten toimitukseen, lähetysten seurantaan ja kadonneen lähetyksen etsintään tarvittavan tiedon arkistointi. Lisäksi asiakastietoja voidaan käyttää markkinointiin ja muihin asiakassuhteiden hoitamiseen liittyviin toimiin. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämiseen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin. Tietoja voidaan käyttää SunSugaring:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisen kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi sisältäen etu- ja sukunimen, osoitetiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, maksutapatiedon, lähetyksen seurantatiedot, tilauksen saapumistiedot.Yritysasiakkaan kohdalla kerättävää tietoa ovat yrityksen nimi, vastuuhenkilön nimi sisältäen etu- ja sukunimen, y-tunnus, osoitetiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja tilaukseen liittyvän maksutavan.

Säännönmukaiset tietolähteet

SunSugaring asiakasrekisteri koostuu asiakkaan itse ilmoittamista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat SunSugaring:n käytössä eikä tietoja luovuteta ulkopuoliselle, poikkeuksena tilanteet jossa SunSugaring käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA: ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
SunSugaring ei kerää manuaalista asiakasrekisteriä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriä ei luovuteta sivulliselle. Rekisterin käyttö edellyttää rekisterin ylläpitäjän sisäisen verkon käyttöoikeutta tai SunSugaring verkkokaupan hallintaoikeutta. Rekisteri on suojattu ja sen käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanan syöttämistä. Rekisteriä ja sen tietoja on oikeus käyttää vain ne SunSugaringin työntekijät, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää rekisterin tietojen käyttöä.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastus on maksuton kerran vuodessa. Sitä useammin tehdyistä tarkastupyynnöistä veloitamme 50€ kerralta.Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistamista on pyydettävä sähköpostitse, jolloin voimme varmistaa pyynnön oikeellisuuden. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00 
×